جهان کتاب ـ شماره ۸-۹ (پیاپی ۲۴۷ـ۲۴۶)، آبان و آذر ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ کودک درون من ▪ منتخبی از لطایف ▪ روان شناسی خانواده موفق


▪ کودک درون من / ری برادبری، مترجم: پرویز دوائی: ص ۲


▪ چه کسی باید افتخار کند ؟ / محمدرحیم اخوت: ص ۷


▪ کوچه کوچه مرگ و بهت و دلهره / فاضل ترکمن: ص ۱۰


▪ روزگار نگرانی نسل بی هویت / فرحناز علیزاده: ص ۱۲


▪ رویکرد دیگری به پدیداری و پویایی ادب معاصر ایران / جلیل دوستخواه: ص ۱۵


▪ نظام دو قطبی در ادبیات و قربانیان آن / زری نعیمی: ص ۱۷


▪ منتخبی از لطایف / پریسا رفائی علی آبادی: ص ۲۶


▪ دریای کاسپی / کاوه بیات: ص ۳۱


▪ هم پهلویی چند مفهوم : مصرف ، پاساژ ، سیاست ، زندگی / معصومه علی اکبری: ص ۳۳


▪ سرشت اجتماعی و حقوق اجتماعی / زهره روحی: ص ۴۱


▪ امپریالیسم بشردوستانه / فرخ امیرفریار: ص ۴۴


▪ مجموعه آثار علامه طباطبایی / حسین محیی: ص ۴۸


▪ روان شناسی خانواده موفق / علی اکبر صداقت: ص ۵۱


▪ تهی شدن از درون / دونالد ساسون: ص ۵۳


▪ کتاب دیجیتال و نشر ما / مجید رهبانی: ص ۵۵


▪ بیروت ، پایتخت جهانی کتاب در سال ۲۰۰۹: ص ۵۷


▪ علی شریعتی و کویر / کلاوس وی. پدرسن، مترجم: ثریا پناهی: ص ۵۹


▪ حاشیه ای بر نقد / حمید شوکت: ص ۶۳


▪ معرفی کوتاه: ص ۶۵


▪ تازه های بازار کتاب: ص ۷۳


▪ «حافظ» هنر آشپزی درگذشت: ص ۷۷


▪ درگذشتگان: ص ۷۹


▪ نامه ها: ص ۸۱


▪ اخبار ادبیات کودک و نوجوان / تهمینه حدادی: ص ۸۵


▪ تصویر از شهر بی تصویرگر : گفتگو با تصویرگران کتاب کودک: ص ۸۷


▪ جهانگرد شدن ، به سادگی / شادی خوشکار: ص ۹۴


▪ اشک ها و لبخند ها در ناپل / تهمینه حدادی: ص ۹۵


▪ عشق دوران نوجوانی / مریم محمدخانی: ص ۹۶


▪ در روزگار قحطی شعر / عباس تربن: ص ۹۷


▪ تازه های کتاب کودک و نوجوان: ص ۹۹


جهان کتاب


خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: طلیعه خادمیان


زیرنظر مجید رُهبانی ـ فرخ امیرفریار


تلفکس: ۲۰ـ۷۷۶۴۲۵۱۹


صندوق‌پستی: تهران ۳۸۹-۱۵۷۴۵


تلفن و فاکس: ۲۰-۷۷۶۴۲۵۱۹


پست الکترونیک: info@jahaneketab.ir

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *