دریافت راستی

[ad_1]

دریافت راستی

این نوشته درباره ی فرهنگ و اندیشه ی نهفته در کیش و قانون هر کشور هست که با بررسی درست این دو قانون و کیش به راستی و حقیقت فرهنگ و اندیشه ی آن کشور می توان رسید


کیش ، آیین ، دین ، مذهب ، رسوم ، فرهنگ ، کلیشه ، نیایش ها ، دعاها ، وردها و قانون ها و هر چیزی که به کیش و آیین و فرهنگ یک کشور یا تبار ، درست یا غلط ، از باورهای و رفتارهای مردم اون کشور هست پس می شه از دستورات و احکام یه مذهب یا دین به باورها و رفتار دوره ای از دم های پیدایش یه کیش دریافت که به چه باوری رفتاری یا قانونی و یا مراسمی رو انجام می دادن . از این نگرش که به دین و قوانین یه کشور بنگریم می تونیم دیروز و راهی که طی شده تا به امروز برسن رو پیدا کنیم و حتا از ریزه کاری های مردم اون کشور سر در بیاریم تا به حقیقت پنهان اون دست پیدا کنیم .


بسیاری از قوانین و آداب و رسومی که اکنون توی یه کشور هنوز هست ، نمایان گر رفتارها و باورهای اون مردم بوده که تا کنون اومده و توی ریشه های اون مردم هست هرچند که اون مردم جلوه ی امروزی و نوینی به خودشون گرفته باشن .


با رو کردن به این ریزه کاری ها و درشت کاری ها راستی درباره ی گذشته ی کشوری که درباره اش می اندیشیم و پژوهش می کنیم روشن می شه و گذشته ی هر کشور آینه ی پیش روی اونه و اگه کشوری گدشته ی خودشو فراموش کنه و ازش درس نگیره یا نکته ی خوب شو نگیره و بکارش نبره ، اون کشور فراموشکار مجبوره که همیشه رخدادهای پیشین و گذشته رو بازانجام بده .


ریزه کاری هایی که می شه از احکام و آیین ها و قوانین یه کشور گرفت و دریافت که پشت اون چه حقیقتی نهفته هست می تونه بسیار ساده باشه . برای نمونه :


دریافت راستی از دین


تاکید اسلام به پاکیزگی می تونه نشون بده که کشوری که ازش اسلام سربرآوورده پاکیزه نبودن و اندازه ی تاکید این دین نشون می ده تا چه اندازه اون کشور آلوده و ناپاک بوده ان اون اندازه که جایی اومده :


” النظافت من الایمان ” پاکیزگی از ایمان هست .


و از سویی سند تاریخی هست روایت فیلسوف یونانی گزنفون که درباره ی پاکیزگی ایران نوشته که ایرانی ها در کوچه و خیابان از ریختن آب دهان و بینی و … و ناپاک کردن کوچه و خیابان ناخرسند شده و حتا این ها گناهی بود که سزای اونو مرتکب شونده باید می داد و حتا هنوز هم در رفتار ایرانی ها این خوی ریشه دوانده . (از کتاب کوروش کبیر ، پادشاه سرزمین جاوید) که این قانون تازگی ها توی اروپا اومده و پلیس انگلیس افرادی یو که آب دهان و … توی پیاده رو و خیابون می ریزن رو هشتاد پوند جریمه می کنه .


و جای دیگه گفته شده که رفتار و منش ایرانی ها با رفتار و منش یونانی ها بسیار دیگرگون هست و ایرانی ها رفتار یونانی ها رو نمی پذیرن . (مستند من کوروش شاه جهان )


ولی تاثیری که اعراب ( و نه اسلام ، چون اعراب با تکبر و نژادپرستی خودشونو بالاتر می دونسته ومی دونن و اهالی مستعمرات خودشونو که با وحشی گری سرزمین هاشونو تصرف کرده بودن رو مجبور به انجام اعمال خودشون می کردن) بر محیط زیست و فرهنگ و اندیشه ی مردم مستعمرات خودشون آووردن هنوز هم پابرجاست و با ریزبینی درمی یابیم که بیش تر اون تاثیرات عربی یه و نه اسلامی .


تاکید بر پاکیزگی تنها موردی از اون همه تاثیرات عربی می تونه باشه که می بینیم با وجود تاکید اسلام به پاکیزگی از این سوی می شه دریافت که بیش ترمستعمرات عربستان که به نام اسلام تصرف شده و به غارت رفته و قتل عام شده بود ، برعکس پیام اسلام آوردن و … از ناپاکی رنج می بردن که تا سال ها حدیث از امام ها هست که می تونه این رو نشون بده .


بنا بر این نه تنها می شه ثابت کرد که اسلام بهانه ای برای وحشی گری و کشور گشایی و به جاهلیت کشوندن دنیا توسط اعراب بوده بلکه از همه ی رفتارهای اعراب در این سال ها و عصرها سند و نشانه ی نژادپرستی و جاهلیت ادامه یافته ی اعراب هست .


برای نمونه ی دیگه می شه به احکام اسلام رو کرد که گفته شده بیرون ماندن یک تار موی زن از روسری گناهه ؛ می شه پی برد به این که عرب تا چه اندازه هوسباز بوده یا هست که با یک تار مو به شهوت می افته !! و چه بسا که نوشته شده نگاه حرام به یک تار موی زن حرام است ، یعنی مسئولیت نگاه بد به زن پای مرد هست ولی در حکم اول گناه همه اش برای زن هست و زن مجرمه اگه تصادفا موی بیرون داشته باشه .


یا دست دادن به نشانه ی دوستی و آشتی و هم پیمان بودنه توی همه جای جهان


ولی یه حکم هست که : لمس کردن دست زن توسط مرد حرام است !!! حضرت علی برای بیعت چی کار می کرد ؟ دست شو توی آب می برد ؟ خجالت آوره یعنی این اندازه این امام …


نه ، لمس کردن دست زن توسط مرد به قصد لذت بردن حرام است . روشن هست که این دستور از فرهنگ عرب اومده که همه چیز و همه ی نگاه به یه زن براش توی مسائل جنسی خلاصه می شه .
دریافت راستی از زبان


و نمونه ی دیگه ای که می شه از روی آیین و کیش و قانون به راستی مردم اون کشور پی برد این هست که :


زبان بخشی از فرهنگ یه کشوره که مردم یه کشور باهاش در ارتباط هستن و هر پاره از یه کشوره یا شهر روش گفتاری ویژه ی خودشو داره که نمایانگر شخصیت و فرهنگ و ساختار و نگرش اون پاره و مردم هست . برای نمونه در زبان انگلیسی یک سری فعل ها باقاعده هست و سری دیگه بی قاعده و خوب که رو کنیم درخواهیم یافت که چه کارها و فعل هایی با قاعده و دستوری و با سبک و قواعد خاص انجام می شن و چه کارهایی از قواعد آزادتری برخوردارن یا اصلا قاعده ای براشون در نظر گرفته نشده و چه کارهایی هم باقاعده هستن و هم بی قاعده و چه کارهایی هیچ دیگرگونی درشون نیست و نخواهد بود .


یاد گرفتن learn هم باقاعده هست و هم بی قاعده یعنی گذشته ی اون همlearned و هم learnt یعنی یادگرفتن هم به شیوه ی آکادمیک دارای قانون و سبک هست و هم می تونه سبک خاصی نداشته باشه و به دور از سبک های آکادمیک باشه .


شدن become بی قاعده هست ولی شکل ساده و سومش فرقی نداره .


زدن hit بی قاعده هست ولی هیچ شکلی از اون دیگرگون نمی شه .


آسیب دیدن hurt هم مانند hit در هیچ شکل تغییری نداره و هر سه شکل یک جور هست . همین جور read & put


یا این دستور زبان که همه ی بلاها سر فعل اول می آد ، منفی شدن ، سوالی شدن و مخفف شدن و …


I have got… I haven’t got … Have I got… I۰۳۹;ve got…


هر کدوم از این واژه ها می تونه پیام های بسیاری بده .


یا زبان هندی که شباهتای بسیاری داره که خودشون هم به شک می افتن که معنی یش چیه ؟ برای نمونه واژه ی « سالا » که هم به معنی برادر زن هست و هم یه فحش به معنی عوضی !!!


این می تونه نشون بده که هندی ها به برادر زن به چه چشمی نگا می کنن .


یا این که ریشه ی واژه ها از کجا می آد ؟ برای نمونه واژه ی (شیرآب ) از زمان باستان می آد که بر سر هر چشمه و آبگیر و سر لوله های آب تندیسی از سر شیر می گذاشتن که آب از دهان شیر بیرون بیاد و این ناآشنا نیست چون هنوز هم چنین چیزهایی دیده می شه.


دریافت راستی از برجامانده های باستانی


یکی از بهترین گواه های باستانی که نشون می ده در باستان یک کشور چه پوشش و چه رفتار و چه اندیشه ای داشتن همین برجامانده های باستانی اون کشور هست که توی ایران با نگاره ها و نبشته های برجامانده از پیشینیان به آسونی می شه دریافت که چه جوری رفتار می کردن، سخن می گفتن و جامه می پوشیدن و…


برای نمونه از نگاره ها دریافتن که هخامنشیان شلوار می پوشیدن و گونه ی پوشش درست و پوشیده ای داشتن و برداشت هر کس از اون پوشش اینه که خوی ایرانی ها درباره ی پوشش زن و مرد چه جوری یه و تا صنعت دوزندگی و رنگ پردازی جامه ها چگونه بوده ؛ نگاره های تخت جمشید و… رنگ و لعاب کار شده بودن.


همچنین نمونه ی دیگه اینه که در سازه های باستانی ایران لوله کشی آب و فاضلاب و دستشویی های پیشرفته یافت شده که همه ی اینا نشون می ده که ایران باستان از چه برنامه ریزی دست کم درباره ی سرویس بهداشتی بهره مند بوده و دارای اندیشه و خرد معماری در کنار نگهداری از بهداشت و محیط زیست بوده.


دریافت راستی از نوشته ها و سنگ نوشته ها ی تاریخی و باستانی


بسیاری از برجامانده های باستانی و تاریخی اشاره هایی از گذشته دارن مانند سنگ نوشته ها که گذشته را گفته و یا نمایانده ان و نوشته ها ی دیگه ای هم هستن که از گذشتگان بسیار دورتر نشونه گذاشتن و اگه امروز برجامانده ای ازشون گیر بیاد از روی اون می شه دونست اونایی که پیدا شدن کی هستن و چی هستن. برای نمونه منشور کورش بزرگ که هست و گواه ثابت شده ای از قانون به اجرا گذاشته شده در بیش از پانسد سال پیش از زایش مسیح هست.


یا قرآن که از نشانی هایی که نوشته شده بودند دونستن که اسکلت ها یی که گیر آورده بودن به بلندی ستون و… که در قرآن نوشته شده بود ، اسکلت ها ی قوم عاد هستن.


یا این که در سنگ نوشته ها از جاهایی نام برده شده و سپس یافت می شن و یا زبان هایی که اکنون به نام زبان زنده یاد نمی شن و بر پایه ی زبان شناسی و زبان شناسی باستانی شناخته می شن و کسانی که زبردستی ویژه‌ای دارن در زبان های باستانی برگردان می کنن و می شه خوندشون و دریافت شون.


و روش ها و گواه های دیگه که هر کدوم راست یا با نشونه دادن می تونن راستی رو بنمایونن.


گفته ی شیرین دیرینه این جا جا می گیره که جوینده یابنده اس


و به راستی جوینده ی راستین درستی و راستی یابنده اس.


مهدیه سلیمانی

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *