نقد و بررسی تئوری سازمانی در مسیر پست مدرنیسم

[ad_1]

نقد و بررسی تئوری سازمانی در مسیر پست مدرنیسم

سازمانها همواره برای بقاء نیازمند اندیشه های نو و نظرات تازه اند


سازمانها همواره برای بقاء نیازمند اندیشه های نو و نظرات تازه اند. در راستای توجه و اهمیت دادن به موضوع تئوری سازمانی، تحقیق حاضر با هدف بررسی تئوری سازمانی در مسیر پست مدرنیسم صورت پذیرفته است.


پست مدرنیسم در تقابل با نوگرایی (مدرنیسم) شکل گرفته است. از مدرنیستها به دلیل ارزش بی چون و چرایی که برای عقلانیت قابلند و کوششی که برای ارائه نظریه‌هایی جامع و فراگیر بر مبنای اصول و روش‌های عملی مبذول داشته‌اند، انتقاد می‌شود. نکته جالب توجه آن که در حوزه مطالعات سازمانی نیز نظریه‌پردازان مدرنیسم در ارائه نظریه‌هایی نظیر نظریه عمومی سیستم‌ها، درصدد ارائه نظریه‌هایی جهان شمول و فراگیرند. نظریه‌پردازان مدرنیسم مدعی آنند که هر چه مدیریت قدرتمندتر باشد، برای سازمان و جامعه سودمندتر خواهد بود؛ البته تا زمانی که مدیران برای هدایت و اداره سازمان‌ها از شیوه‌های منطقی استفاده کنند. ادعای پست مدرنیستهای انتقادگرا آن است که با افزایش قدرت مدیران، فقط سلطه آن‌ها بر افراد تحت استخدامشان افزایش می‌یابد. بنابراین تأکید مدرنیستها بر افزایش قدرت مدیران به تحکیم و توسعه‌ی طبقه حاکم سرمایه‌دار می‌انجامد. پیشنهاد پست مدرنیستها برای جبران عدم تعادل در توزیع قدرت آن است که به کسانی که تا کنون ساکت بوده و در اداره‌ی امور نقشی نداشته‌اند (مانند زنان، اقلیت‌های نژادی و فرهنگی، جوانترین و مسن‌ترین کارکنان) امکان اظهار نظر داده شود؛ یعنی مشارکت بیشتر اعضای سازمان جلب شود.


واژه های کلیدی: سازماندهی، تئوری سازمانی، پست مدرنیسم، نوآوری.


عنوانفایل
نقد و بررسی تئوری سازمانی در مسیر پست مدرنیسمapplication/pdf

1.pdf

582 KB
دانلود


مسعود رستمی

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *