جهان کتاب ـ شماره ۱۰-۱۲ (پیاپی ۲۵۰ـ۲۴۸)، دی – اسفند ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ ویرجینیا وولف ناشر ▪ کشف لایه های پیچیده درون ▪ نقد اخلاق مدرن


▪ ویرجینیا وولف ناشر / احمد اخوت: ص ۲


▪ موزه ملی و نقل عبارات دیگران / ایرج افشار: ص ۱۰


▪ دوبودگی / بهناز علی پور گسکری: ص ۱۳


▪ نمی شود غبطه نخورد / خدیجه شریعتی: ص ۱۶


▪ زندگی روی دور کند / فاضل ترکمن: ص ۱۹


▪ کشف لایه های پیچیده درون / فرحناز علیزاده: ص ۲۰


▪ روایتی نیچه ای در باره نیچه / فرخ امیرفریار: ص ۲۳


▪ چنین نگفت زرتشت / رحمان افشاری: ص ۲۶


▪ نقد اخلاق مدرن / معصومه علی اکبری: ص ۳۱


▪ هایدگر و همگنان / زهره روحی: ص ۳۴


▪ ویرایشی تازه و دانشگاهی از متنی باستانی / جلیل دوستخواه: ص ۳۸


▪ اسناد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی / امید رضائی: ص ۳۹


▪ متنی کهن در پزشکی / علی محمد هنر: ص ۴۱


▪ خاطرات پنجاه ساله / مجید رهبانی: ص ۴۴


▪ نامه های هنینگ و تقی زاده / کاوه بیات: ص ۵۰


▪ اعراب و رومیان / علیرضا ذکاوتی قراگزلو: ص ۵۴


▪ نجواگران : زندگی خصوصی در شوروی استالینی / حمید شوکت: ص ۵۶


▪ جنگ کوچکی که جهان را تکان داد / مکس هستینگ: ص ۵۹


▪ چند نکته در تصحیح هانری کوربن از شرح شطحیات / هاشم بناء پور: ص ۶۱


▪ کافه فلور : قلب جهان / ادلانسلن، مترجم: یاسمن منو: ص ۶۲


▪ ژرژسیمنون / مترجم: نازلی صولت قشقایی: ص ۶۵


▪ کتابخانه دیجیتالی اتحادیه اروپا: ص ۶۶


▪ چاپ اول ، چاپ آخر / علی صلح جو: ص ۶۸


▪ معرفی کوتاه: ص ۶۹


▪ ره آورد حسن: ص ۷۴


▪ تازه های بازار کتاب / فرخ امیرفریار: ص ۷۵


▪ به یاد مارک اسموژنسکی / علیرضا دولتشاهی: ص ۸۱


▪ درگذشتگان: ص ۸۳


▪ اخبار ادبیات کودک و نوجوان / تهمینه حدادی: ص ۸۷


▪ پرسشی از حال ویرایش / گفت و گو با ویراستاران کتاب کودک و نوجوان: ص ۹۰


▪ فقط بچه ها بخوانند / زری نعیمی: ص ۹۵


▪ صبحی با قصه گویی / در چاه فروشد ، ولی ستاره ها به پایش افتادند / حسین تولائی ، مناف یحیی پور: ص ۹۸


▪ نگاهی به دو کتاب رولد دال ، یک تیر و دو نشان / فرشته سلیمانی: ص ۱۰۰


▪ لطفا با این شعرها ریتم نگیرید / عباس تربن: ص ۱۰۱


▪ هم سخنی کودکان شرق و غرب در قصه غصه ها / سمیرا قیومی: ص ۱۰۲


▪ وقتی بچه ها بیشتر از بزرگ ها می فهمند / فرشته سلیمانی: ص ۱۰۴


▪ مهربان … و مردد بر مرز صمیمیت: ص ۱۰۵


▪ فرصتی برای مرور نشریات کودک و نوجوان: گفت و گو با سیدعلی کاشفی خوانساری: ص ۱۰۶


▪ تابش تصویرسازی به زوایای ناروشن وجود : گفت و گو با غزاله بیگدلو: ص ۱۰۸


▪ بگو عیدی چه می خواهی ؟ / ژاله فروهر: ص ۱۱۰


▪ تازه های کتاب کودک و نوجوان: ص ۱۱۱


▪ نمایه سال چهاردهم: ص ۱۱۲


جهان کتاب


خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: طلیعه خادمیان


زیرنظر مجید رُهبانی ـ فرخ امیرفریار


تلفکس: ۲۰ـ۷۷۶۴۲۵۱۹


صندوق‌پستی: تهران ۳۸۹-۱۵۷۴۵


تلفن و فاکس: ۲۰-۷۷۶۴۲۵۱۹


پست الکترونیک: info@jahaneketab.ir

[ad_2]

لینک منبع

جهان کتاب ـ شماره ۸-۹ (پیاپی ۲۴۷ـ۲۴۶)، آبان و آذر ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ کودک درون من ▪ منتخبی از لطایف ▪ روان شناسی خانواده موفق


▪ کودک درون من / ری برادبری، مترجم: پرویز دوائی: ص ۲


▪ چه کسی باید افتخار کند ؟ / محمدرحیم اخوت: ص ۷


▪ کوچه کوچه مرگ و بهت و دلهره / فاضل ترکمن: ص ۱۰


▪ روزگار نگرانی نسل بی هویت / فرحناز علیزاده: ص ۱۲


▪ رویکرد دیگری به پدیداری و پویایی ادب معاصر ایران / جلیل دوستخواه: ص ۱۵


▪ نظام دو قطبی در ادبیات و قربانیان آن / زری نعیمی: ص ۱۷


▪ منتخبی از لطایف / پریسا رفائی علی آبادی: ص ۲۶


▪ دریای کاسپی / کاوه بیات: ص ۳۱


▪ هم پهلویی چند مفهوم : مصرف ، پاساژ ، سیاست ، زندگی / معصومه علی اکبری: ص ۳۳


▪ سرشت اجتماعی و حقوق اجتماعی / زهره روحی: ص ۴۱


▪ امپریالیسم بشردوستانه / فرخ امیرفریار: ص ۴۴


▪ مجموعه آثار علامه طباطبایی / حسین محیی: ص ۴۸


▪ روان شناسی خانواده موفق / علی اکبر صداقت: ص ۵۱


▪ تهی شدن از درون / دونالد ساسون: ص ۵۳


▪ کتاب دیجیتال و نشر ما / مجید رهبانی: ص ۵۵


▪ بیروت ، پایتخت جهانی کتاب در سال ۲۰۰۹: ص ۵۷


▪ علی شریعتی و کویر / کلاوس وی. پدرسن، مترجم: ثریا پناهی: ص ۵۹


▪ حاشیه ای بر نقد / حمید شوکت: ص ۶۳


▪ معرفی کوتاه: ص ۶۵


▪ تازه های بازار کتاب: ص ۷۳


▪ «حافظ» هنر آشپزی درگذشت: ص ۷۷


▪ درگذشتگان: ص ۷۹


▪ نامه ها: ص ۸۱


▪ اخبار ادبیات کودک و نوجوان / تهمینه حدادی: ص ۸۵


▪ تصویر از شهر بی تصویرگر : گفتگو با تصویرگران کتاب کودک: ص ۸۷


▪ جهانگرد شدن ، به سادگی / شادی خوشکار: ص ۹۴


▪ اشک ها و لبخند ها در ناپل / تهمینه حدادی: ص ۹۵


▪ عشق دوران نوجوانی / مریم محمدخانی: ص ۹۶


▪ در روزگار قحطی شعر / عباس تربن: ص ۹۷


▪ تازه های کتاب کودک و نوجوان: ص ۹۹


جهان کتاب


خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: طلیعه خادمیان


زیرنظر مجید رُهبانی ـ فرخ امیرفریار


تلفکس: ۲۰ـ۷۷۶۴۲۵۱۹


صندوق‌پستی: تهران ۳۸۹-۱۵۷۴۵


تلفن و فاکس: ۲۰-۷۷۶۴۲۵۱۹


پست الکترونیک: info@jahaneketab.ir

[ad_2]

لینک منبع

جهان کتاب ـ شماره ۶-۷ (پیاپی ۲۴۵ـ۲۴۴)، شهریور – مهر ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ ذن و هنر نویسندگی ▪ نهضت ملی نگاهی دیگر و مکرر ▪ دهخدا و فرهنگ مردم


▪ ذن و هنر نویسندگی / ری برادبری، مترجم: پرویز دوائی: ص ۲


▪ شفای هنر : شباهت های طبابت با داستان نویسی / مایکل بای واتر، مترجم: پرتو شریعتمداری: ص ۶


▪ شبه فرهنگ / رحمان افشاری: ص ۹


▪ نهضت ملی : نگاهی دیگر و مکرر / کاوه بیات: ص ۱۸


▪ چکیده آزمون های یک زندگی پربار / جلیل دوستخواه: ص ۲۳


▪ بحثی در باره بنیان های اقتدار / زهره روحی: ص ۲۴


▪ تو خود حدیث مفصل بخوان / منوچهر ستوده: ص ۲۸


▪ دهخدا و فرهنگ مردم / محمود ظریفیان: ص ۳۰


▪ تاریخ تحول ادبیات داستانی / سعید رضوانی: ص ۳۱


▪ سفرنامه حاجیه خانم / مریم غفاری جاهد: ص ۳۳


▪ ادبیات برآمده از جنگ / فرحناز علیزاده: ص ۳۸


▪ پشت دست این سطرها / فریاد ناصری: ص ۴۲


▪ عنکبوت و مگس / زری نعیمی: ص ۴۵


▪ خون ایران در گل های قالی / پرتو شریعتمداری: ص ۵۰


▪ ناکامی های امریکای لاتین / دیوید گالاهر: ص ۵۴


▪ روسیه و داستان های پلیسی گمشده / ایگور پومرانتسف: ص ۵۷


▪ روسیه و داستان های یاشار کمال / مترجم: منوچهر پرشاد: ص ۵۹


▪ بزرگا مردی که او بود / گلی امامی: ص ۶۲


▪ یادی از محمد حقوقی / جلیل دوستخواه: ص ۶۳


▪ لشک کولاکوفسکی / آدام ژوستکیه ویچ: ص ۶۶


▪ نقد پاکم آرزوست / محمد شریفی: ص ۶۸


▪ معرفی کوتاه: ص ۷۴


▪ تازه های بازار کتاب: ص ۸۰


▪ اخبار ادبیات کودک و نوجوان / تهمینه حدادی: ص ۸۸


▪ عکس های یادگاری با طبیعت / فاضل ترکمن: ص ۹۰


▪ داستان های دور به ما نزدیک / زیتا ملکی: ص ۹۱


▪ در دور دورها چه می گذرد ؟ / تهمینه حدادی: ص ۹۲


▪ روزهای شیرین نوجوانی با غزلیات صائب / حسین تولائی: ص ۹۳


▪ یک قصه و دو گوش / عباس تربن: ص ۹۵


▪ قصه روزنامجات عهد بوق: ص ۹۶


▪ کتاب های نظری ادبیات و هنر کودک و نوجوان در سال ۱۳۸۷ / سیدعلی کاشفی خوانساری: ص ۹۷


▪ آذر یزدی ، دوست خوب کتاب / امیر کاوس بالازاده: ص ۹۹


▪ از میان کتاب های کودک و نوجوان: ص ۱۰۱


جهان کتاب


خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: طلیعه خادمیان


زیرنظر مجید رُهبانی ـ فرخ امیرفریار


تلفکس: ۲۰ـ۷۷۶۴۲۵۱۹


صندوق‌پستی: تهران ۳۸۹-۱۵۷۴۵


تلفن و فاکس: ۲۰-۷۷۶۴۲۵۱۹


پست الکترونیک: info@jahaneketab.ir

[ad_2]

لینک منبع

دانش یوگا ـ شماره ۳۹، مهر و آبان ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ داستان کوتاه از اعیاد قربان و غدیر ▪ پرتوی از یوگا ▪ رنگ غذاها و چاکراهای بدن


▪ داستان کوتاه از اعیاد قربان و غدیر: ص ۲


▪ عید سعید قربان / عید سعید غدیر: ص ۳


▪ سرمقاله: ص ۴


▪ مشکلات بر سر راه: ص ۶


▪ یوگا و راه کارهایی برای غلبه بر نگرانی: ص ۱۰


▪ پرتوی از یوگا: ص ۱۲


▪ با پیشکسوتان یوگای ایران آشنا شوید: ص ۱۶


▪ غلبه بر پیری با تمرینات یوگا: ص ۲۰


▪ وقتی که هم مضطربیم و هم افسرده: ص ۲۴


▪ الکترومغناطیس: ص ۲۵


▪ آنچه یک معلم یوگا باید بداند: ص ۲۶


▪ رنگ غذاها و چاکراهای بدن: ص ۲۸


▪ اخبار ماه: ص ۲۹


▪ معرفی کتاب: ص ۳۰


▪ ۴ ماده غذایی برای بیماران دیابتی / سلامت روان ، اختلالات روان تنی: ص ۳۱


▪ یومی هو چیست ؟: ص ۳۴


▪ مکانیسم تمرینات یوگا: ص ۳۷


▪ تشخیص گونه ذهنی جسمی شما با آیورودا: ص ۳۸


▪ دهیانا: ص ۴۲


▪ تاریخچه یوگا در ایران: ص ۴۴


دوماهنامه دانش یوگا


مدیر مسئول و صاحب امتیاز: سید عبدالحمید موحدی‌نائینی


آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان مهرداد خیابان وراوینی خیابان زیرک زاده نبش کوچه آرام پلاک ۱+۱۶


کد پستی: ۱۵۷۵۷۸۳۱۱۳


صندوق پستی: ۱۵۳۳-۱۵۷۴۵


تلفن: ۸۸۳۱۸۱۸۹ ۸۸۳۰۴۵۰۵ ۸۸۴۲۶۶۷ ۸۸۳۱۹۰۵۴


فکس: ۸۹۷۸۵۸۳۰


پست الکترونیک: info@danesheyoga.com


وبسایت: www.danesheyoga.com

[ad_2]

لینک منبع

دانش یوگا ـ شماره ۳۸، مرداد و شهریور ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ موسیقی درمانی ▪ در جستجوی آرامش ▪ راه کارهای کاهش استرس


▪ شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع): ص ۲


▪ سرمقاله: ص ۳


▪ از چه نگران هستید: ص ۴


▪ موسیقی درمانی: ص ۷


▪ غلبه بر پیری با تمرینات یوگا: ص ۸


▪ تاثیر نماز بر کاهش افسردگی: ص ۱۱


▪ یومی هو چیست ؟: ص ۱۲


▪ زندگی و رنگ ها: ص ۱۴


▪ تاریخچه شیوه های ضربه زدن سیستم های مریدنی ( EFT ): ص ۱۶


▪ چه مقدار فعالیت و ورزش برای سالمندان لازم است: ص ۱۷


▪ در جستجوی آرامش: ص ۱۸


▪ ورزش را به یک عادت تبدیل کنید: ص ۲۰


▪ بازتاب شناسی: ص ۲۲


▪ پرتوی از یوگا: ص ۲۴


▪ راه کارهای کاهش استرس: ص ۲۸


▪ آنتی اکسیدان ها: ص ۳۰


▪ آنتی اکسیدان ها: ص ۳۰


▪ تشخیص گونه ذهنی جسمی شما با آیورودا: ص ۳۴


▪ آنچه یک معلم یوگا باید بداند: ص ۳۸


▪ درمان به کمک حوزه های انرژی بدن: ص ۴۱


▪ آیا یوگا می تواند درمانی برای بیماری دیابت باشد: ص ۴۲


▪ ارگ گوگد: ص ۴۵


▪ ۱۰ روش برای داشتن رژیم غذایی سالم: ص ۴۶


▪ دهیانا: ص ۴۸


دوماهنامه دانش یوگا


مدیر مسئول و صاحب امتیاز: سید عبدالحمید موحدی‌نائینی


آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان مهرداد خیابان وراوینی خیابان زیرک زاده نبش کوچه آرام پلاک ۱+۱۶


کد پستی: ۱۵۷۵۷۸۳۱۱۳


صندوق پستی: ۱۵۳۳-۱۵۷۴۵


تلفن: ۸۸۳۱۸۱۸۹ ۸۸۳۰۴۵۰۵ ۸۸۴۲۶۶۷ ۸۸۳۱۹۰۵۴


فکس: ۸۹۷۸۵۸۳۰


پست الکترونیک: info@danesheyoga.com


وبسایت: www.danesheyoga.com

[ad_2]

لینک منبع

جهان کتاب ـ شماره ۳-۵ (پیاپی ۲۴۳ـ۲۴۱)، خرداد – مرداد ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ بهترین کتاب های سال ۲۰۰۸ ▪ کم لطفی به ادبیات کودک ▪ خواب جمعی


▪ بهترین کتاب های سال ۲۰۰۸ / صفدر تقی زاده: ص ۳


▪ ولادیمیر فدرویچ مینورسکی / دیوید مارشال لانگ: ص ۱۶


▪ گرهی که علامه قزوینی خود گشوده است / جویا جهانبخش: ص ۲۰


▪ سلیمان حییم : خدمتگزار راستین زبان فارسی / مریم بهاری: ص ۲۳


▪ سرگذشت پر پیچ و خم رمان جنایی / پیتر گاتریج مترجم:پرتو شریعتمداری: ص ۲۶


▪ فرهنگ ادبیات فارسی و نکاتی که باید در یک فرهنگ تخصصی رعایت شود / سایه اقتصادی نیا: ص ۲۸


▪ کم لطفی به ادبیات کودک / سیدعلی کاشفی خوانساری: ص ۳۲


▪ در هنوز روی همان پاشنه می گردد / محمدرحیم اخوت: ص ۳۳


▪ خواب جمعی / بهناز علی پور گسکری: ص ۳۶


▪ تباهی انسان در جهانی تباهی شده / فرحناز علیزاده: ص ۳۸


▪ قصه ای که باید باورش کرد / مریم جاهد: ص ۴۱


▪ غربت نشین سرزمین هرز / عباس تربن: ص ۴۶


▪ بحران مستدام / کاوه بیات: ص ۴۷


▪ جهان دینی یا غیر دینی می شود / فرخ امیرفریار: ص ۵۰


▪ چاپ تازه ای از کتاب ایزوتسو / مصطفی ذاکری: ص ۵۴


▪ اخلاق و زمانه / زهره روحی: ص ۵۶


▪ روشنگری علیه روشنگری / معصومه علی اکبری: ص ۵۸


▪ گفتمان فقر و خشونت / زهره روحی: ص ۶۲


▪ گزارد حق زنده یاد تفضلی / حسین جنتی مهر: ص ۶۷


▪ گفتارهایی در ایران باستان و میانه / سالار رضازاده: ص ۷۱


▪ هفتادسال پیش ، در کلاس چهارم ابتدایی / حسین محیی: ص ۷۳


▪ کتابخانه دیجیتالی جهان / منوچهر پرشاد: ص ۷۴


▪ مطبوعات و نشر در دوره تحولات اندونزی / آلیور من، مترجم: عبدالحسین آذرنگ: ص ۷۶


▪ در اندرونی اهل قلم / نیل اسپنسر، مترجم: پرتو شریعتمداری: ص ۷۸


▪ دکتر محمدامین ریاحی / کاوه بیات: ص ۸۰


▪ درگذشت ماریوبندتی / زهرا رهبانی: ص ۸۲


▪ نقدی بر نقد / محمدجواد جدی: ص ۸۴


▪ گویش مازندرانی و زبان سنسکریت / درویش علی کولاییان: ص ۸۹


▪ معرفی کوتاه : نقش آذربایجان در تحکیم هویت ایرانی / آروسیاک : بازمانده خوی / تاریخ ایل عبداللهی / مشروطه بی نقاب / کلمات …: ص ۹۱


▪ تازه های بازار کتاب: ص ۹۷


▪ اخبار ادبیات کودک و نوجوان: ص ۱۰۵


▪ همسایه های بی خبر از هم / عباس تربن: ص ۱۰۷


▪ فقط بچه ها بخوانند / زری نعیمی: ص ۱۱۱


▪ یک لالایی خواندنی / مریم محمدخانی: ص ۱۱۵


▪ بانوی مهربان ادبیات کودک ایران / ژاله فروهر: ص ۱۱۹


▪ کودک هفتادساله / فاضل ترکمن: ص ۱۲۰


▪ از میان کتاب های کودک و نوجوان: ص ۱۲۱


جهان کتاب


خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: طلیعه خادمیان


زیرنظر مجید رُهبانی ـ فرخ امیرفریار


تلفکس: ۲۰ـ۷۷۶۴۲۵۱۹


صندوق‌پستی: تهران ۳۸۹-۱۵۷۴۵


تلفن و فاکس: ۲۰-۷۷۶۴۲۵۱۹


پست الکترونیک: info@jahaneketab.ir

[ad_2]

لینک منبع

دانش یوگا ـ شماره ۳۷، خرداد و تیر ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ نشاط درونی با تسلط بر خویشتن ▪ غلبه بر پیری با تمرینات یوگا ▪ ۴ روش نادرست برای زیباتر شدن


▪ رمضان: ص ۲


▪ سرمقاله: ص ۳


▪ نشاط درونی با تسلط بر خویشتن: ص ۴


▪ رابطه کاهش اضطراب با توکل به خدا: ص ۶


▪ کم هزینه ترین لذت های دنیا چیست؟: ص ۷


▪ غلبه بر پیری با تمرینات یوگا ( ایستادن بر روی شانه ): ص ۸


▪ انجام یوگا و مدیتیشن در کاهش استرس موثر است: ص ۱۱


▪ استرس چیست ؟: ص ۱۲


▪ آشنایی با مسن ترین مربی یوگای جهان: ص ۱۴


▪ بهترین توصیه ها برای طرفداران تندرستی: ص ۱۸


▪ طب سوزنی ( از درمان افسردگی تادرمان کمر درد ): ص ۲۰


▪ تشخیص گونه ذهنی جسمی شما با آیورودا: ص ۲۲


▪ تری یوگا ( هنر و دانش جریان انرژی در یوگا ): ص ۲۶


▪ ۴ روش نادرست برای زیباتر شدن ( بیماری پشت نقاب زیبایی ): ص ۲۸


▪ گشتالت درمانی ( درمان به شیوه روانکاوی ): ص ۳۵


▪ آنچه یک معلم یوگا باید بداند: ص ۳۶


▪ معرفی کتاب: ص ۳۶


▪ ورزش سپری در برابر بیماری ها: ص ۳۸


▪ آن گیاه به شما سلامتی هدیه می دهد ( آلوئه ورا جادوگر بی مزه ): ص ۴۱


▪ آرتریت روماتوئید و یوگا: ص ۴۲


▪ پرتوی از یوگا: ص ۴۴


▪ سالم سازی عضلات با حرکات درمانی دست و پا در آب: ص ۴۵


▪ یوگا راهی به یوس بهبودی اختلال Panic ( ترس و اضطراب ): ص ۵۰


دوماهنامه دانش یوگا


مدیر مسئول و صاحب امتیاز: سید عبدالحمید موحدی‌نائینی


آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان مهرداد خیابان وراوینی خیابان زیرک زاده نبش کوچه آرام پلاک ۱+۱۶


کد پستی: ۱۵۷۵۷۸۳۱۱۳


صندوق پستی: ۱۵۳۳-۱۵۷۴۵


تلفن: ۸۸۳۱۸۱۸۹ ۸۸۳۰۴۵۰۵ ۸۸۴۲۶۶۷ ۸۸۳۱۹۰۵۴


فکس: ۸۹۷۸۵۸۳۰


پست الکترونیک: info@danesheyoga.com


وبسایت: www.danesheyoga.com

[ad_2]

لینک منبع