جهان گستر ـ سال نهم، شماره ۸۱، تیر ۱۳۹۰

[ad_1]

▪ مهندسی پروتئین ▪ آشنایی با تکنیک پانینگ ▪ تعریف بازاریابی پارتیزانی


▪ سخن نخست: ص ۲


▪ معرفی استان همدان: ص ۳


▪ اخبار نانو: ص ۱۶


▪ مهندسی پروتئین / نوید پورزردشت، سیدامید رعنایی سیادت: ص ۳۹


▪ ویژگی های ساختاری و مغناطیسی منیتیت بیوژنی / حسن داداشی آرانی: ص ۴۶


▪ چشم انداز: ص ۴۸


▪ رسانه از منظر اندیشه انتقادی: ص ۵۷


▪ آشنایی با تکنیک پانینگ: ص ۶۴


▪ عکاسی با فلاش در نور: ص ۶۵


▪ تعریف بازاریابی پارتیزانی: ص ۶۶


▪ بازاریابی، تبلیغات دهان به دهان: ص ۶۷


▪ CRM: ص ۶۸


▪ نقش آجرکاری در معماری شهر همدان (سردربناها): ص ۷۱


▪ معرفی کشور برزیل: ص ۷۶


جهان گستر


موضوع: علم، تکنولوژی، اطلاع رسانی


مدیر مسئول: نسرین ابراهیمی ساعتی


صاحب امتیاز: نسرین ابراهیمی ساعتی


سردبیر: نسرین ابراهیمی ساعتی


نشانی: تهران، اول سبلان شمالی، کوچه حوزان، نبش کوچه رباط جزی، پلاک ۳۲، طبقه دوم


تلفن: ۶۶۵۰۵۳۳۲ ، ۶۶۵۲۱۸۲۰ ، ۸۸۴۰۹۹۶۱


دورنگار : ۸۸۴۰۹۹۶۱


دوره انتشار: ماهنامه


محل انتشار: تهران


نشانی الکترونیکی: jahangostar.journal@gmail.com

[ad_2]

لینک منبع

جهان گستر ـ سال نهم، شماره ۸۰، خرداد ۱۳۹۰

[ad_1]

▪ معرفی استان کرمانشاه ▪ الگوی فازی در مدیریت بازار ▪ نحوه اداره یک جلسه تجاری موثر


▪ سخن نخست: ص ۲


▪ معرفی استان کرمانشاه: ص ۳


▪ اخبار نانو: ص ۲۰


▪ آئورژل ها / مترجم: مرتضی سلطان دهقان: ص ۴۴


▪ چشم انداز: ص ۶۲


▪ نظام های آموزش تلفیقی : تعاریف، روندهای جاری و جهت های آتی / مترجم: حوریه مرادی، غلامحسن کرمی: ص ۶۸


▪ الگوی فازی در مدیریت بازار: ص ۷۲


▪ افزایش قابلیت های شبکه زنجیره عرضه: ص ۷۶


▪ چالش های مدیریت آینده: ص ۸۰


▪ نحوه اداره یک جلسه تجاری موثر: ص ۸۱


▪ عناصر تشکیل دهنده معماری ایرانی: ص ۸۲


جهان گستر


موضوع: علم، تکنولوژی، اطلاع رسانی


مدیر مسئول: نسرین ابراهیمی ساعتی


صاحب امتیاز: نسرین ابراهیمی ساعتی


سردبیر: نسرین ابراهیمی ساعتی


نشانی: تهران، اول سبلان شمالی، کوچه حوزان، نبش کوچه رباط جزی، پلاک ۳۲، طبقه دوم


تلفن: ۶۶۵۰۵۳۳۲ ، ۶۶۵۲۱۸۲۰ ، ۸۸۴۰۹۹۶۱


دورنگار : ۸۸۴۰۹۹۶۱


دوره انتشار: ماهنامه


محل انتشار: تهران


نشانی الکترونیکی: jahangostar.journal@gmail.com

[ad_2]

لینک منبع

پیام زن ـ سال بیستم، شماره ۸ (پیاپی ۲۳۶)، آبان ۱۳۹۰

[ad_1]

▪ مهارت در انتقادگری عاملی در سلامت روان همسران ▪ از دست رفتن آب بدن ▪ رمز این کوتاه زمان حضور


▪ مهارت در انتقادگری عاملی در سلامت روان همسران / دکتر بهزاد مرتضایی: ص ۴


▪ داستان: بانوی ملکوتی من/ مریم عرفانیان: ص ۱۰


▪ شادی های نکوهیده در قرآن کریم / صدیقه حسین پور، دکتر حمید محمدقاسمی: ص ۱۲


▪ شعر، عطر زندگی: ص ۱۷


▪ درس هایی از سیره امام باقر (ع) / ابوالفضل هادی منش: ص ۱۸


▪ زن، ورزش و تندرستی / پرنده افشاری: ص ۲۲


▪ داستان طنز معاصر عرب: موسسه خدماتی اقیانوس آرام / احمد رجب: ص ۲۴


▪ حجاب و عفاف در سیره حضرت زهرا (س) / فاطمه فرهادیان: ص ۲۸


▪ خبر: ص ۳۴


▪ حاجی بی طواف / امیرحسین دانش پژوه: ص ۳۸


▪ سرود فردا / فاطمه نیازی: ص ۴۴


▪ کودک کتاب خوان / فائزه اسکندری: ص ۴۶


▪ از دست رفتن آب بدن / پرنده افشاری: ص ۵۲


▪ گوهری نهفته در صدف خانه (قسمت دوم) / فضه خاتمی نیا: ص ۵۴


▪ شعر، عطر زندگی: ص ۵۹


▪ قصه قدیمی عروس و مادرشوهر / پرنده افشاری: ص ۶۰


▪ امیر گل ها (قسمت چهارم) / حسین سیدی: ص ۶۲


▪ لواشک / شراره انصار: ص ۶۸


▪ شعر، عطر زندگی: ص ۶۹


▪ سلامت روانی در پرتو التزام عملی به آموزه های دینی / فاطمه فرهادیان: ص ۷۰


▪ هراس ها را از خود برانید / پرنده افشاری: ص ۷۴


▪ بال پرواز / طه تهامی: ص ۷۶


▪ ترشی / شراره انصار: ص ۷۸


▪ عفت در گفتار (قسمت سوم) / محمدیونس عارفی: ص ۷۹


▪ یک کم دوریم / مرضیه نفری: ص ۸۶


▪ سودای پرواز پروانه ها / نفیسه سادات حسینی الهاشمی: ص ۸۷


▪ رمز این کوتاه زمان حضور / حسین سروقامت: ص ۸۸


▪ داستان عطر سیب / مریم عرفانیان: ص ۹۰


▪ مشاوره / حسین دهنوی: ص ۹۲


▪ از مکه تا خدا / معصومه فراهانی: ص ۹۴


▪ چادر آرامش / معصومه محمدی سیف: ص ۹۶


پیام زن


ویژه مسائل زنان و خانواده


صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم


مدیر مسئول: محمد جعفری گیلانی


سرپرست: اسماعیل اسماعیلی


تلفکس: ۷۷۳۸۷۴۳ ، ۷۷۳۳۳۰۵ (۰۲۵۱)


صندوق پستی: ۱۶۵-۳۷۱۸۵


پست الکترونیکی: payamzan@yahoo.com

[ad_2]

لینک منبع

Iranian Journal of Pediatrics – No. ۳ (Serial ۷۷), autumn 1390

[ad_1]

Low Back Pain in Children and Adolescents an Algorithmic Clinical Approach ▪ Prevalence of Asthma in Children of Chemical Warfare Victims ▪ Zinc in Acute Bronchiolitis Is It Really Ineffective


Low Back Pain in Children and Adolescents: an Algorithmic Clinical Approach: Page 259


Growth Impairment and Nutritional Status in Children with Chronic Kidney Disease: Page 271


Evaluation of Serum and Pleural Levels of Angiopoietin-1 and Angiopoietin-2 in Children with Transudative and Exudative Pleural Effusions: Page 278


Association of Serum Alanine Aminotransferase Levels with Cardiometabolic Risk Factors in Normal-Weight and Overweight Children: Page 287


Prevalence of Asthma in Children of Chemical Warfare Victims: Page 294


Association of serum Soluble Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells Levels in Malignancy Febrile Neutropenic Patients with Bacteremia and Fungemia: Page 301


Prevalence and Pattern of Congenital Heart Disease among Neonates in Gorgan, Northern Iran (2007-2008): Page 307


Malondialdehyde Level in the Cord Blood of Newborn Infants: Page 313


Investigating the Efficacy of Zizyphus Jujuba on Neonatal Jaundice: Page 320


The Effect of Traditional Remedies (Camel’s Thorn, Flixweed and Sugar Water) on Idiopathic Neonatal Jaundice: Page 325


Normative Data and Psychometric Properties of the Child Behavior Checklist and Teacher Rating Form in an Iranian Community Sample: Page 331


Evaluating the Validity and Reliability of PDQ-II and Comparison with DDST-II for Two Step Developmental Screening: Page 343


Hemangiomas in Children: Challenges and Outcome of Surgical Management in Benin City, Nigeria: Page 350


The Role of Electron Microscopy for the Diagnosis of Childhood Glomerular Diseases: Page 357


Hirschsprung’s Disease: a Clinical and Pathologic Study in Iranian Constipated Children: Page 362


A Clinico-Pathologic Study of 142 Orofacial Tumors in Children and Adolescents in Southern Iran: Page 367


Female Sex as a Risk Factor for Glycemic Control and Complications in Iranian Patients with Type One Diabetes Mellitus: Page 373


Family Social Status and Dietary Adherence of Patients with Phenylketonuria: Page 379


Liver Hydatid Cyst in Children (A 14-year Review): Page 385


Amplitude Changes of the Electrically Evoked Compound Action Potential in Children with Cochlear Implants: Preliminary Results: Page 390


Pelizaeus-Merzbacher Disease: the First Genetically Approved Case Report from Iran: Page 395


A Case of Atypical McCune-Albright Syndrome with Vaginal Bleeding: Page 399


Posterior Mediastinal Thymus: Case Report and Literature Review: Page 404


Zinc in Acute Bronchiolitis: Is It Really Ineffective?: Page 409


Author’s Reply: Page 410


مجله بیماریهای کودکان ایران


Iranian Journal of Pediatrics


علمی ـ پژوهشی (پزشکی)


صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران


مدیر مسئول: دکتر علی ربانی


سردبیر: دکتر غلامرضا ولی زاده


مدیر اجرایی: دکتر وحید ضیائی


تلفن: ۶۶۵۹۵۵۲۲ (۰۲۱)


فاکس: ۶۶۵۹۵۵۲۵ (۰۲۱)


نشانی: تهران، خیابان دکتر قریب، مرکز طبی کودکان


صندوق پستی: ۶۳۸۶-۱۴۱۵۵


سایت اختصاصی: diglib.tums.ac.ir/pub/journals.asp


نشانی الکترونیک: ijp@tums.ac.ir


فاکس بخش اشتراک: ۶۶۵۹۵۵۲۵

[ad_2]

لینک منبع

صنعت چاپ ـ سال بیست و نهم، شماره ۳۵۶، مهر ۱۳۹۰

[ad_1]

▪ آموزش کارگران چاپ را از یاد نبریم ▪ فوت و فن آماده سازی گنج نهان چاپکاران ▪ چه کسی احوال ما را می پرسد


▪ در افق ۱۴۰۴ چه می بینید؟: ص ۲


▪ آموزش کارگران چاپ را از یاد نبریم / حمیدرضا توکلی خباز، نرگس اژدری: ص ۳


▪ چاپ، غریبه ای در سرزمین آموزش فنی و حرفه ای: ص ۴


▪ آموزشگاه های بخش خصوصی رشته چاپ: ص ۷


▪ چاپخانه داران، درخواستی برای برگزاری دوره های آموزشی نداشته اند / دکتر حسین خنیفر: ص ۸


▪ گروه هفت نفره سال ها برای تدوین استانداردهای مهارت کارآموزان چاپ تلاش کرد / بیژن درویش: ص ۱۱


▪ ۱۴ شرکت کننده ایرانی، دیپلم قبولی را از دست رییس پرینت پروموشن گرفتند: ص ۱۴


▪ یک دنیا – یک دروپا: ص ۲۲


▪ فوت و فن آماده سازی؛ گنج نهان چاپکاران: ص ۲۶


▪ آماده سازی ؛ خشت اول چاپ / نرگس اژدری: ص ۳۰


▪ بررسی مراحل مختلف آماده سازی در چاپ افست ورقی یک دقیقه هم یک دقیقه است: ص ۳۴


▪ پست بین الملل: ص ۴۳


▪ تازه ها: ص ۵۱


▪ کتابخانه: ص ۵۸


▪ وداع با ابراهیم هاشمی؛ کهن مرد لیتوگرافی ایران: ص ۶۲


▪ یادی از قهرمان حماسه چاپ شاهنامه بایسنقری: ص ۶۶


▪ ماموران مالیات، بی خبر از کار چاپ؛ مسوولان صنفی، ناتوان از حمایت اعضا: ص ۷۰


▪ موزه صنعت چاپ ؛ تولدی مبارک: ص ۷۴


▪ چه کسی احوال ما را می پرسد؟: ص ۷۴


▪ کتاب و پاکت از هر نوع، به هر تعداد، در هر زمان: ص ۷۸


▪ تجلیل از پیشکسوتان در جشن روز ملی صنعت چاپ: ص ۹۵


▪ ششمین جشن بزرگ صنعت چاپ، چهار هزار چاپکار و خانواده هایشان را شاد کرد: ص ۹۹


▪ ورزشکاران برتر صنعت چاپ در پنج رشته مشخص شدند: ص ۱۰۰


▪ بهار کتاب های درسی، در آستانه پاییز: ص ۱۰۲


▪ چاپ و صنایع تبدیلی در جشنواره علم تا عمل: ص ۱۰۴


▪ موزه صنعت چاپ کشور گشایش یافت: ص ۱۰۷


▪ سمینار مدیریت برند در صنعت پلاستیک برگزار شد: ص ۱۰۸


▪ اخبار: ص ۱۱۷


ماهنامه فنی، مهندسی صنعت چاپ


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مرتضی کریمیان


دفتر نشریه: تهران، خیابان شهید مفتح، روبه‌روی ورزشگاه شیرودی، خیابان اردلان، پلاک ۲۴، طبقه چهارم، کدپستی ۱۵۸۳۹۱۶۶۱۶


تلفن: ۸۸۸۲۴۲۲۷ ـ ۸۸۸۸۲۴۱۰۳ ـ ۸۸۸۲۴۳۷۳ (۰۲۱)


فاکس: ۸۸۸۴۷۲۴۵ (۰۲۱)


صندوق پستی: ۶۶۹۹ـ۱۵۸۷۵


پست الکترونیک: editor@iranprint.com


سایت اینترنت: www.iranprint.com

[ad_2]

لینک منبع

پیام زن ـ سال بیستم، شماره ۷ (پیاپی ۲۳۵)، مهر ۱۳۹۰

[ad_1]

▪ ۷ مزیت ناگفته ورزش برای خانم ها ▪ حج طوفانی ▪ ای همه لحظه های آینده


▪ نگاهی به نقش بانوان در تاریخ اسلام (قسمت ششم) / غلامرضا گلی زواره: ص ۴


▪ شعر؛ عطر زندگی: ص ۹


▪ گوهری نهفته در صدف خانه (قسمت اول) / فضه خاتمی نیا: ص ۱۰


▪ داستان: با نام بی نشان / فاطمه نفری: ص ۱۶


▪ وای از میگرن / پرنده افشاری: ص ۲۰


▪ سخت کوشی در تحصیل در سیره نیکان / طه تهامی: ص ۲۲


▪ شعر؛ عطر زندگی: ص ۲۴


▪ آثار و برکات عفاف / محمد یونس عارفی: ص ۲۶


▪ رابطه دختر و مادر / امیرحسین دانش پژوه: ص ۳۰


▪ داستان طنز معاصر عرب: آزمون / احمد رجب: ص ۳۲


▪ حجاب چرا؟ / امین کشوری: ص ۳۸


▪ ۷ مزیت ناگفته ورزش برای خانم ها / مژگان کریمی: ص ۴۰


▪ امیر گل ها (قسمت سوم) نگاهی نو به زندگی و شخصیت امیر مومنان (ع) / حسین سیدی: ص ۴۲


▪ خبر: ص ۴۶


▪ شعر؛ عطر زندگی: ص ۵۲


▪ شادی های نکوهیده در قرآن کریم (قسمت اول) / صدیقه حسین پور: ص ۵۴


▪ حج طوفانی / کمال السید: ص ۶۰


▪ پلانچ کردن / شراره انصار: ص ۶۴


▪ گرایش به مطالعه آثاری با درون مایه نیهیلیستی / زهرا امین مجد: ص ۶۶


▪ شعر؛ عطر زندگی: ص ۷۰


▪ گفت و گو: تذهیب روح را متواضع و انسان را آرام می کند / ابوذر هدایتی: ص ۷۲


▪ قصه های شما / مریم بصیری: ص ۷۶


▪ عفت در گفتار (قسمت دوم) / محمد یونس عارفی: ص ۷۸


▪ بر دختر بودن خود ببالید: ص ۸۴


▪ شعر؛ عطر زندگی: ص ۸۶


▪ ای همه لحظه های آینده / سید سعید هاشمی: ص ۸۸


▪ من وقت ندارم / مرضیه نفری: ص ۹۰


▪ مشاوره / حسین دهنوی: ص ۹۲


▪ پوششی از جنس پاک / نفیسه سادات حسینی الهاشمی: ص ۹۴


▪ گوهر روح / معصومه محمدی سیف: ص ۹۵


▪ این چه کار است ای خدای شهر و ده! / حسین سروقامت: ص ۹۶


پیام زن


ویژه مسائل زنان و خانواده


صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم


مدیر مسئول: محمد جعفری گیلانی


سرپرست: اسماعیل اسماعیلی


تلفکس: ۷۷۳۸۷۴۳ ، ۷۷۳۳۳۰۵ (۰۲۵۱)


صندوق پستی: ۱۶۵-۳۷۱۸۵


پست الکترونیکی: payamzan@yahoo.com

[ad_2]

لینک منبع

بندر و دریا ـ سال بیست و ششم، شماره ۴۷ (پیاپی ۱۸۲)، شهریور ۱۳۹۰

[ad_1]

▪ رویکرد جدید بنادر در برنامه پنجم توسعه ▪ ایران نیازمند وزارت دریاداری است ▪ قضاوت حرفه ای برای برخورد با شناورهای غیر استاندارد


▪ آینده ی متعالی کشور در گرو توسعه ی دریا محور: ص ۲۶


▪ اعطای تسهیلات بانکی بدون بهره برای تامین شناور مسافری: ص ۲۸


▪ رویکرد جدید بنادر در برنامه پنجم توسعه: ص ۳۲


▪ صنعت دریانوردی، ثروت جهانی / حمید ودادی: ص ۳۶


▪ طرح سازمان بین المللی دریانوردی برای ریشه کنی دزدی دریایی: ص ۴۲


▪ مردم را به زندگی در مناطق ساحلی ترغیب کنیم / منوچهر محمدی: ص ۴۴


▪ ایران نیازمند وزارت دریاداری است: ص ۴۷


▪ بحران جهانی اقتصاد، صنعت دریانوردی را دچار چالش های سهمگین کرده است: ص ۵۲


▪ بدون حمایت جدی از تعاونی های حمل و نقل دریایی / مسعود عباس زاده: ص ۵۴


▪ ثروت آفرینی از دریا با پرداخت حقوق بین المللی به دریانوردان میسر می شود: ص ۵۸


▪ تلاش کنیم دریا محور توسعه ی اجتماعی شود: ص ۶۲


▪ رویدادهای دریایی ایران: ص ۷۶


▪ تسهیل حضور کارشناسان در اجلاس های بین المللی دریایی: ص ۸۰


▪ برنامه سازمان بنادر برای تشکیل موسسه رده بندی تمام عیار ایرانی / سکینه صارمی: ص ۸۶


▪ قضاوت حرفه ای برای برخورد با شناورهای غیر استاندارد / ابراهیم زارع: ص ۹۲


▪ طراحی های فراتر از نیاز: ص ۹۶


▪ رویدادهای دریایی جهان: ص ۹۸


▪ استراتژی های واکنشی با پدیده دزدی دریایی / علی مرادی: ص ۱۰۲


▪ دومین مانور جست و جو و نجات دریایی در آبهای هرمزگان برگزار شد: ص ۱۱۰


▪ رویدادهای بندری کشور: ص ۱۱۴


▪ کتاب اقتصاد حمل و نقل دریایی به چاپ چهارم رسید: ص ۱۲۰


▪ پیش بینی های تخیلی دیروز، اختراعات واقعی امروز / احمدرضا زریو: ص ۱۲۲


ماهنامه بندر و دریا


صاحب امتیاز: سازمان بنادر و دریانوردی


مدیر مسئول: علی جهاندیده


سردبیر: قربان محمدی


تلفن: ۹ـ ۸۸۵۴۲۶۹۸ (۰۲۱)


فاکس: ۸۸۵۴۲۷۰۰ (۰۲۱)


نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، خیابان کوشش، پلاک ۳۰، طبقه ۵، واحد ۱۰


کدپستی ۱۵۵۱۶۳۴۴۱۴


صندوق پستی: ۳۷۱۳ ـ ۱۵۸۷۵


نشانی الکترونیک: bandar_o_darya@yahoo.com

[ad_2]

لینک منبع

آشپزباشی ـ سال پنجم، شماره ۵۷، مهر ۱۳۹۰

[ad_1]

▪ اصول طلایی در بهداشت مرباها ▪ ته چین کشمش و لپه ▪ کیک های کوچک مربائی


▪ اصول طلایی در بهداشت مرباها: ص ۱۸


▪ مربای بادرنگ/ مربای پوست پرتقال به شکل گل رز/ مربای سیب/ مربای قیسی/ مربای کدو حلوایی: ص ۲۰


▪ مربای کامکوات / مربای توت فرنگی/ مربای زردآلو/ مارمالاد زردآلو/ مربای به/ مربای کدوسفید/ مربای انجیر/ مربای گیلاس: صص ۲۴ـ۲۷


▪ ده نکته طلایی پیرامون هویج: ص ۲۸


▪ مربای گوجه فرنگی/ مربای خیار/ مربای لیموترش/ مربای زنجفیل/ مربای پوست هندوانه: صص ۳۰ـ۳۳


▪ مارمالاد هویج/ مربای هویج به شکل گل رز/ کمپوت هلو/ کمپوت شاه توت/ کمپوت زرشک/ کمپوت قیسی/ کمپوت چغندر/ کمپوت انبه: صص ۳۴ـ۳۹


▪ همه چیز پیرامون ظروف ملامین: ص ۳۶


▪ کمپوت زردآلو/ کمپوت انگور/ کمپوت شبرنگ/ کمپوت آناناس/ کمپوت آلبالو/ کمپوت انجیر: صص ۴۰ـ۴۶


▪ دستمال سفره ی گیپوردوزی: ص ۴۷


▪ مارمالاد انبه (مایکروویو): ص ۴۸


▪ کوفته ی سماق (فشار خون): ص ۴۹


▪ نکته های ریز و درشت پیرامون مربا: ص ۵۰


▪ سیب زمینی تنوری با ژامبون (فوری): ص ۵۲


▪ خورش مطنجن: ص ۵۳


▪ ته چین کشمش و لپه: ص ۵۴


▪ گوشت فلفلی با تخم مرغ: ص ۵۵


▪ برنج مخلوط قهوه ای: ص ۵۶


▪ خوراک گوشت گوساله: ص ۵۷


▪ سوپ ورمیشل: ص ۵۸


▪ اردور میگو و پنیر خامه ای ـ سالاد اندیو و انبه: ص ۵۹


▪ ایده هایی نو برای چیدمان اتاق خواب: ص ۶۰


▪ تزئین کیک با حاشیه ی چین دار: ص ۶۳


▪ شیرینی ناپلئونی: ص ۶۴


▪ کلاس شیرینی پزی: ص ۶۶


▪ بیسکویت فلورانتین/ دسر گلابی گرم/ تارت هلوی شطرنجی/ شیرینی برشی گردو و شکلات / ترافل ترد گیلاس: صص ۶۷ـ۷۰


▪ نان مربائی/ چیز کیک لیمو/ شکلات مغزدار با کرم پرتقالی: صص ۷۲ـ۷۴


▪ لیته ی انبه با تمرهندی ـ چنتی زردآلو: ص ۷۵


▪ پرسش و پاسخ شیرینی پزی: ص ۷۶


▪ پرسش و پاسخ آشپزی: ص ۷۷


▪ کیک های کوچک مربائی: ص ۷۸


▪ مسابقه آشپزباشی با جوایز ارزنده: ص ۸۰


▪ برندگان مسابقه آشپزباشی: ص ۸۲


ماهنامه آشپزباشی


صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت


مدیر مسئول: محمداسماعیل سعادت رهبری


سردبیر: مهندس اصغر نعمتی


تلفن: ۸ و ۶۶۴۳۵۶۶۶ ـ ۲ـ۶۶۴۳۵۶۹۱


فاکس: ۶۶۴۳۵۶۶۸


نشانی: تهران، خیابان ستارخان، بین توحید و باقرخان، کوچهٔ اکبریان آذر، پلاک ۵۷، واحد ۴ شرقی


صندوق پستی: ۶۹۳ـ۱۴۱۸۵


نشانی الکترونیک: Ashpazbashi.mag@Gmail.com

[ad_2]

لینک منبع

شاهد نوجوان ـ شماره ۷۸ (پیاپی ۴۴۱)، مهر ۱۳۹۰

[ad_1]

▪ سبز و آسمانی ▪ از چشمه سار جماران ▪ سرگرمی


▪ سرمقاله: ص ۴


▪ حکایت: ص ۵


▪ داستان: ص ۶


▪ از گوشه کنار جهان: ص ۸


▪ گزارش: ص ۱۰


▪ سبز و آسمانی: ص ۱۲


▪ طنز: ص ۱۴


▪ علمی: ص ۱۶


▪ پرواز در قفس: ص ۱۸


▪ یک آیه یک داستان: ص ۲۰


▪ از چشمه سار جماران: ص ۲۴


▪ جدول: ص ۲۵


▪ من می گویم تو بنویس: ص ۲۶


▪ سرزمین من ایران: ص ۲۸


▪ صندوقچه: ص ۳۴


▪ حکایت آن…: ص ۳۶


▪ ورزشی: ص ۴۰


▪ سرگرمی: ص ۴۲


▪ مشاور شما: ص ۴۴


▪ شعر: ص ۴۶


▪ قلم تو: ص ۴۸


▪ تا جویبار خراسان: ص ۵۰


شاهد نوجوان


صاحب امتیاز: بنیاد شهید و امور ایثارگران


مدیر مسئول: دکتر حسین دهقان


سردبیر: دکتر عباس خامه یار


جانشین سردبیر: محمد علی فقیه


دبیر تحریریه: احمد عربلو


مدیر داخلی: مریم خالقی


مدیرهنری و طراح گرافیک: میترا چرخیان


ویراستار: منیژه نصرالهی


حروفچینی: ویدا امیدی


ناظر فنی چاپ: محمد رضا قادری


امور فنی: آتلیه شاهد


ناشر: انتشارات شاهد، تهران، خیابان آیت الله طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار (شمالی)، شماره ۳، انتشارات شاهد


صندوق پستی: ۱۹۳-۱۵۷۱۵


تلفن امور مشترکان: ۸۸۸۲۳۵۸۴


دورنگار امور مشترکان: ۸۸۳۰۹۲۴۹


nojavan@shahedmag.com


www.shahedmag.com

[ad_2]

لینک منبع