بندر و دریا ـ سال بیست و هفتم، شماره ۵۱ (پیاپی ۱۸۶)، بهمن ۱۳۹۰

[ad_1]

۲۳ پروژه بندری در بندر بوشهر به بهره برداری رسید ▪ سازمان بنادر, دستگاهی برنامه محور است ▪ همگی به خوبی می دانیم که وقت طلاست


▪ ۲۳ پروژه بندری در بندر بوشهر به بهره برداری رسید: ص ۸


▪ استراتژی سازمان بنادر توسعه سهم بازار است: ص ۱۰


▪ بندر شهید رجایی مرکز اصلی لجستیک بندری اکو می شود ص ۱۴


▪ تشریک مساعی برای افزایش سهم از تجارت جهانی / تهیه و تنظیم: سکینه صارمی : ص ۱۶


▪ هم سویی با اکو، هم افزایی همکاری های منطقه ای را به دنبال دارد / تهیه و تنظیم: مسعود عباس زاده: ص ۲۰


▪ تشویق به نوسازی وترغیب به بومی سازی حمل ونقل دریایی: ص: ۲۴


روژه بندری در بندر بوشهر به بهره برداری رسید: ص ۲۸


▪ رویدادهای دریایی ایران: ص ۳۲


▪ اولین کشتی نفتکش ساخت ایران به زودی به آب انداخته می شود / تهیه و تنظیم: سکینه صارمی: ص ۳۶


▪ سازمان بنادر، دستگاهی برنامه محور است / تهیه و تنظیم: مسعود عباس زاده: ص ۴۰


▪ هدف ما، موفقیت سازمانی در قالب کار گروهی است: ص ۴۴


▪ سند جدید هویت دریانوردان / تهیه و تنظیم: نادر پسنده: ص ۴۸


▪ پیاده سازی کامل پروژه ی ملی سیستم ال.آر.آی.تی در کشور ص ۵۱


▪ کاربرد بانک اطلاعاتی در سرویس های کنترل ترافیک دریایی / طه یاسین رضاپور ، رضا ابراهیمی: ص ۵۲


▪ نقش ترانزیت در توسعه شبکه اقتصاد جهانی: ص ۵۸


▪ فرصت های منحصر به فرد خاورمیانه: ص ۶۲


▪ همگی به خوبی می دانیم که وقت: طلاست: ص ۶۵


▪ سفر نفت از پاناما تا مالاکا: ص ۶۶


▪ مطبوعات بین المللی در پیشخوان صنعت حمل ونقل دریایی / تهیه وتنظیم : بهزاد الصفی: ص ۶۸


▪ رویدادهای دریایی جهان: ص ۷۲


▪ تایتانیکی دیگر: ص ۷۴


▪ مزایای جدایی از شیوه های سنتی: ص ۷۸


▪ رویارویی با چالش های توسعه بندری: ص ۸۰


▪ آموزش های موثر و کارآمد دریایی با کمک سیمیلاتور: ص ۸۴


▪ بهبود کسب وکار هماهنگ با سامان دهی چالش های مدیریتی: ص ۸۶


▪ رویارویی با چالش به گِل نشستن کشتی ها در بنادر: ص ۹۰


▪ در جست وجوی خریدار مناسب برای فروش کانتینر: ص ۹۲


▪ کاهش شدید نرخ های ترانس- پاسفیک به پایین ترین سطح: ص ۹۳


▪ رویدادهای بنادر کشور: ص ۹۴


▪ عشق جاودانه به سفرهای دریایی: ص ۱۰۴


ماهنامه بندر و دریا


صاحب امتیاز: سازمان بنادر و دریانوردی


مدیر مسئول: علی جهاندیده


سردبیر: قربان محمدی


تلفن: ۹ـ ۸۸۵۴۲۶۹۸ (۰۲۱)


فاکس: ۸۸۵۴۲۷۰۰ (۰۲۱)


نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، خیابان کوشش، پلاک ۳۰، طبقه ۵، واحد ۱۰


کدپستی ۱۵۵۱۶۳۴۴۱۴


صندوق پستی: ۳۷۱۳ ـ ۱۵۸۷۵


نشانی الکترونیک: bandar_o_darya@yahoo.com

[ad_2]

لینک منبع

بندر و دریا ـ سال بیست و ششم، شماره ۵۰ (پیاپی ۱۸۵)، آذر و دی ۱۳۹۰

[ad_1]

▪ شکست تحریم در برابر دست آوردهای علمی و اقتصادی ایران ▪ جبهه ی دریایی, خط مقدم جنگ اقتصادی است ▪ رویدادهای دریایی ایران


▪ شکست تحریم در برابر دست آوردهای علمی و اقتصادی ایران / علی نیکزاد: ص ۱۸


▪ فعالیت های بندری دریایی در مسیر هدفمندی / سید عطاءاله صدر: ص ۱۹


▪ دستاوردهای متخصصان داخلی محصول تحریم غربی ها است / تهیه و تنظیم : سکینه صارمی: ص ۲۰


▪ جبهه ی دریایی، خط مقدم جنگ اقتصادی است: ص ۲۴


▪ پیگیری روند اجرای پروژه کنارگذر ساحلی رامسر: ص ۲۷


▪ دیپلماسی فعال دریایی در اجلاس بیست و هفتم: ص ۲۸


▪ گزارش مجمع آیمو: ص ۳۰


▪ حذف عربستان بیانگر پیام خاصی است: تحلیل انتخابات شورای سازمان جهانی دریانوردی در گفت وگو با معاون وزیر راه و شهرسازی: ص ۴۶


▪ ادامه گزارش مجمع آیمو: ص ۵۰


▪ رویدادهای دریایی ایران: ص ۵۸


▪ نقش سازمان های لجستیکی در تجارت الکترونیک انکارناپذیر است: ص ۶۶


▪ الزام برای پیشگیری از وقوع سوانح مشابه: ص ۷۰


▪ بسترسازی برای جلب توجه نسل جوان به دریا ودریانوردی / تهیه وتنظیم : منوچهر محمدی: ص ۷۴


▪ تدوین نقشه ی راه توسعه آبزی پروری: ص ۷۸


▪ ۱۵ میلیارد دلار، هزینه به روز کردن بنادر جنوبی خلیج فارس: ص ۸۱


▪ رویدادهای دریایی جهان: ص ۸۲


▪ تبیین عوامل موثر در مکان یابی بنادر جدید با تاکید بر ملاحظات دفاعی: ص ۸۴


▪ مشکلات و معضلات صنعت کشتی سازی در ایران / تهیه وتنظیم : بقراط جهانداری: ص ۹۲


▪ استانداردهای بین المللی تخلیه و بارگیری کالا در بنادربازرگانی / جعفر سیاره ، امیر سعید نورامین: ص ۹۴


▪ واکنش خطوط کشتیرانی کانتینری نسبت به ضررهای اقتصادی: ص ۹۸


▪ افزایش ۲۴ درصدی سود در سه ماه سوم سال گذشته میلادی: ص ۱۰۰


▪ توقف خدمات کانتینری خطوط کشتیرانی ژاپن: ص ۱۰۱


▪ اکنون که بزرگ هستید فرصت بیشتری دارید تا بزرگ تر شوید: ص ۱۰۲


▪ برای در اختیار داشتن عمیق ترین آبخور کشتیرانی: ص ۱۰۴


▪ جابه جایی کوه ها برای ایجاد گذرگاه مرکزی در آسیای شمال شرقی: ص ۱۰۶


▪ راه حل ایمن و مقرون به صرفه برای آموزش های دریایی و بندری / میخاییل میخاییلف: ص ۱۰۸


▪ رویدادهای بنادر کشور: ص ۱۱۰


▪ شصت سال تلاش و تالیف در عرصه دریانوردی ایران / تهیه وتنظیم : حمید ودادی: ص ۱۱۸


▪ برآمده از سپیدی دریا: ص ۱۲۰


ماهنامه بندر و دریا


صاحب امتیاز: سازمان بنادر و دریانوردی


مدیر مسئول: علی جهاندیده


سردبیر: قربان محمدی


تلفن: ۹ـ ۸۸۵۴۲۶۹۸ (۰۲۱)


فاکس: ۸۸۵۴۲۷۰۰ (۰۲۱)


نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، خیابان کوشش، پلاک ۳۰، طبقه ۵، واحد ۱۰


کدپستی ۱۵۵۱۶۳۴۴۱۴


صندوق پستی: ۳۷۱۳ ـ ۱۵۸۷۵


نشانی الکترونیک: bandar_o_darya@yahoo.com

[ad_2]

لینک منبع